Ο διαδικτυακός τόπος www.tsiamibeauty.gr (στο εξής “ο δικτυακός τόπος”) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Βασιλική Τσιάμη» (στο εξής “η εταιρία”) και τον διακριτικό τίτλο «Tsiami Beauty» (ΑΦΜ 107810660, ΔΟΥ Λάρισας). Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην οδό 23ης Οκτωβρίου 85, Τ.Κ. 41221, Λάρισα. Η εταιρία ειδικεύεται στο λιανικό εμπόριο ειδών περιποίησης.

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου www.tsiamibeauty.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και, να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η παραγγελία προϊόντων από τον επισκέπτη/χρήστη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων. Η αγορά μέσω email ή τηλέφωνου συνεπάγεται, επίσης, την αποδοχή των παρόντων όρων. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Περιορισμός ευθύνης

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο διαδικτυακός τόπος είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης, όμως, της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Tsiami Beauty δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του διαδικτυακού τόπου ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιονδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Ο κάτοχος του δικτυακού τόπου εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους (links). Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση του χρήστη/επισκέπτη.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο δικτυακό τόπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Tsiami Beauty διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο δικτυακός τόπος www.tsiamibeauty.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας Tsiami Beauty.

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. εικόνες, πληροφορίες, βίντεο, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.tsiamibeauty.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.tsiamibeauty.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του www.tsiamibeauty.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.tsiamibeauty.gr ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συνεπώς συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για:

Α) μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή περιεχομένου απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυνητικού να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτου.

Β) πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ) μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή πνευματικά δικαιώματα.

Δ) μετάδοση μηνυμάτων spam, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης.

Ε) μετάδοση οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

ΣΤ) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Tsiami Beauty έχει υιοθετήσει διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στον δικτυακό του τόπο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Όλα τα στοιχεία πιστωτικών καρτών διακινούνται μέσω τεχνολογίας κρυπτογράφησης SSL.

Ο δικτυακός τόπος www.tsiamibeauty.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της Τράπεζας Πειραιώς, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Την ευθύνη των πληρωμών την έχει η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς το ηλεκτρονικό κατάστημα Tsiami Beauty χρησιμοποιεί την διαδικασία redirect, δηλαδή την παραπομπή σε σελίδες της Τράπεζας για την ασφαλή πληρωμή (εκκαθάριση) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Με εξαίρεση την αμέλεια εκ μέρους της εταιρίας, η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες.

Προϊόντα και χαρακτηριστικά

Η εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο της.

Oι υπεύθυνοι προϊόντων της εταιρίας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Σε περίπτωση εμφανισιακής διαφοράς, η διαφορά αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις κύριες προδιαγραφές του προϊόντος.

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορεί να τα πληροφορηθεί ο επισκέπτης/χρήστης ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων, ενώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Τιμές

Οι τιμές αναγράφονται σε Ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνεται ο ισχύων ΦΠΑ. Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνονται τα μεταφορικά κόστη, ούτε τυχόν φόροι, δασμοί ή τέλη, τα οποία μπορεί να ισχύουν στον τόπο αποστολής, για την πληρωμή των οποίων ευθύνεται ο παραλήπτης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Tsiami Beauty διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού του τόπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησής του.

Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Τιμολόγηση

Όλες οι παραγγελίες συνοδεύονται από τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης μέσα στο δέμα, όπου αναγράφονται τα προϊόντα, οι ποσότητες και όλες οι χρεώσεις αναλυτικά (ΦΠΑ, τυχόν ειδικοί φόροι κατανάλωσης, τυχόν έξοδα αποστολής). Στην περίπτωση δώρου, η παραγγελία συνοδεύεται από δελτίο αποστολής στο οποίο φαίνονται τα προϊόντα και οι ποσότητες, όχι όμως και οι τιμές. Το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής του δώρου μπορούν να αποσταλούν στον παραγγελιοδότη μέσω email ή ταχυδρομείου. Η εταιρία διατηρεί στο αρχείο της αντίτυπο κάθε τιμολογίου ή απόδειξης λιανικής πώλησης.

Εφαρμοστέο δίκαιο & λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το www.tsiamibeauty.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από το δικτυακό τόπο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Λάρισας.

Τρόποι παραγγελίας

Ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει τα επιθυμητά προϊόντα μέσω του δικτυακού τόπου www.tsiamibeauty.gr, μέσω email στο info@tsiamibeauty.gr ή τηλέφωνου στο 2413 008434. Όταν ο πελάτης παραγγέλνει μέσω διαδικτύου, συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας. Παρακαλείται να ξαναδιαβάσει το δελτίο πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή email ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή των προϊόντων το οποίο οφείλεται στη λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να φροντίσει να παρέχει τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο, email).

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Ο πελάτης, αφού έχει καταχωρήσει την παραγγελία του, θα λάβει email επιβεβαίωσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό σημαίνει πως η παραγγελία έχει καταχωρηθεί με επιτυχία στα συστήματα του www.tsiamibeauty.gr. Σε τηλεφωνικές παραγγελίες, εάν ο πελάτης δεν έχει δώσει κάποιο email, η επιβεβαίωση θα γίνει τηλεφωνικά.

Τρόποι πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πελατών το www.tsiamibeauty.gr διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Α. Με χρεωστική (debit), πιστωτική (credit) ή προπληρωμένη (prepaid) κάρτα (Visa / MasterCard / Maestro). Στη (secure) φόρμα παραγγελίας ο πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της και τράπεζα έκδοσης). Είναι σημαντικό να αναφέρει ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση email. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων.

Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Verisign, Inc.) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες στο www.tsiamibeauty.gr γίνεται από την Τράπεζα Πειραιώς.

Β. Με τραπεζική κατάθεση του ακριβές ποσού σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του πελάτη και τον αριθμό παραγγελίας:

Τράπεζα Πειραιώς
Βασιλική Τσιάμη
Αριθμός λογαριασμού: 6241020011342
IBAN: GR7201712410006241020011342

ή

EFG Eurobank
Βασιλική Τσιάμη
Αριθμός λογαριασμού: 120200991692
IBAN: GR5702600390000120200991692

Σε περίπτωση εμβάσματος από διαφορετική τράπεζα, τα έξοδα εμβάσματος επιβαρύνουν τον πελάτη.

Στην περίπτωση εμβάσματος από άλλη τράπεζα, είναι απαραίτητο να σταλεί από τον πελάτη μέσω email το αποδεικτικό της κατάθεσης (από την τράπεζα ή από το web banking), διαφορετικά η διαδικασία επιβεβαίωσης της παραγγελίας μπορεί να διαρκέσει από 1 έως και 5 εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με την πολιτική εμβασμάτων της τράπεζας.

H παραγγελία θα αρχίσει να εκτελείται αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής των χρημάτων. Εάν δεν επιβεβαιωθεί η κατάθεση μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες, η παραγγελία αυτομάτως ακυρώνεται.

Γ. Με αντικαταβολή του ποσού στην εταιρία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή της παραγγελίας (μόνο για την Ελλάδα). Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με χρέωση 2,5 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Δ. Με παραλαβή και πληρωμή στην έδρα μας, 23ης Οκτωβρίου 83 στη Λάρισα, ημέρες και ώρες λειτουργίας καταστημάτων.

Τρόποι και κόστη αποστολής

Οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής των προϊόντων και τα αντίστοιχα κόστη περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα Συχνές Ερωτήσεις του παρόντος δικτυακού τόπου.

Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας

Η εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενημερώσει τον πελάτη για την κατάσταση της αποστολής του δέματος του σε περίπτωση που οι μεταφορικές εταιρίες ή τα ταχυδρομεία απεργούν ή σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση των παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Συσκευασία

Τα προϊόντα προς αποστολή συσκευάζονται με τη μεγαλύτερη προσοχή και τηρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Οι διαδικασίες και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται εξελίσσονται έτσι ώστε να βελτιώνεται ο τρόπος συσκευασίας και στοχεύουν πάνω από όλα στην ικανοποίηση του πελάτη.

Επιστροφές

Παρά τις συνεχείς προσπάθειές ώστε τα προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα προϊόν μπορεί να είναι ελαττωματικό.

Η εταιρία δέχεται επιστροφές προϊόντων τα οποία είναι ελαττωματικά, χωρίς κανένα περιορισμό, εφ’ όσον το πρόβλημα διαπιστωθεί από τον πελάτη και πληροφορήσει την εταιρία σχετικά το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει την εταιρία εάν επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Το ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στην εταιρία. Δεν υπάρχει χρέωση για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων ή η αντικατάσταση του προϊόντος θα γίνει μετά την παραλαβή του ελαττωματικού προϊόντος.

Αν υπάρχει κάποιο λάθος στην παραγγελία, π.χ. λείπει κάποιο προϊόν ή ο πελάτης έλαβε κάποιο άλλο που δεν παρήγγειλε, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία τηλεφωνικώς εντός 5 ημερών για να του αποσταλεί άμεσα και χωρίς επιβάρυνση το προϊόν που δεν έλαβε ή να γίνει συνεννόηση για την αντικατάσταση του λανθασμένου προϊόντος.

Ακύρωση ή αλλαγή παραγγελίας

Α. Παραγγελία που δεν έχει σταλεί
Για μια παραγγελία που δεν έχει αποσταλεί ακόμα, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικώς με την εταιρία για την αλλαγή που επιθυμεί στην παραγγελία του ή την ακύρωσή της, ώστε αυτή να γίνει κατευθείαν, χωρίς καμία χρέωση.

Β. Παραγγελία που έχει σταλεί, αλλά δεν έχει παραληφθεί
Αν η παραγγελία έχει αποσταλεί, αλλά δεν την έχει λάβει ο πελάτης, πρέπει να ειδοποιήσει την εταιρία άμεσα τηλεφωνικώς για την αλλαγή που επιθυμεί στην παραγγελία του ή την ακύρωσή της. Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Γ. Παραγγελία που έχει παραληφθεί
Αν η παραγγελία έχει παραληφθεί, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρία τηλεφωνικώς μέσα σε 5 μέρες ώστε να γίνει συνεννόηση την επιστροφή των προϊόντων. Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής και επιστροφής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί είτε να γίνει αλλαγή στα προϊόντα της αρχικής παραγγελίας, είτε να επιστραφεί την αξία τους. Τα προϊόντα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση με αυτή που τα παρέλαβε ο πελάτης μαζί με τα συνοδευτικά τους (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Δ. Παραγγελία με δωρεάν μεταφορικά
Σε περίπτωση επιστροφής ή ακύρωσης παραγγελίας με δωρεάν μεταφορικά, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί τα έξοδα αποστολής και επιστροφής που χρεώνει στην εταιρία η μεταφορική εταιρία.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεμπτεμβρίου 2021